Vabljeni na predavanje dr. Božidarja Voljča o pomenu zdravstvene pismenosti za aktivno in zdravo življenje s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in za lažje razumevanje zdravstvenih informacij, kako dostopati do njih in kako jih razumeti, da  lahko sprejmemo ustrezne odločitve v zvezi s svojim zdravjem. Predavanje, ki ga organiziramo v sodelovanju z Društvm upokojencev Metlika, DU Suhor, DU Gradac, Društvom invalidov Metlika, Društvom diabetikov in Šolo zdravja Metlika, bo potekalo v okviru projekta Zdravo sožitje, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje,

v Kulturnem domu, Cesta bratstva in enotnosti 25, Metlika,

v torek, 15. novembra 2022, ob 16. uri.

Izrabite možnost pogovora o vprašanjih z zdravstvenega področja, ki se vam pogosto porajajo.

Inštitut Emonicum

Društvo upokojencev Metlika, DU Suhor, DU Gradac,

Društvo invalidov Metlika, Društvo diabetikov in Šola zdravja Metlika

V A B I L O na predavanje dr. Božidarja Voljča ABECEDA ZDRAVSTVENE PISMENOSTI Metlika 15.11.2022