Zdravstvena pismenost je sposobnost razumevanja in sprejemanja ustreznih zdravstvenih odločitev v vsakodnevnem življenju doma, v skupnosti, na delovnem mestu, v zdravstvu, gospodarstvu in v politiki (http://www.who.int/global-coordination-mechanism/working-groups/hl_kickbusch.pdf). Je del zdravstvene, socialne in splošne kulture ter pozitivno vpliva na potenciale posameznikov, okolij in družbe. V Sloveniji je stopnja zdravstvene pismenosti v evropskem povprečju, podatki o nezdravih navadah pa kažejo, da jo slabše uresničujemo (http://www.viva.si/%C4%8Clanki-o-boleznih-drugo/10601/Izsledki-raziskave-Zdravstvena-pismenost-v-Sloveniji).

To je zaskrbljujoče glede na to, da je ima zdravstvena pismenost velik vpliv na zdravje, dohodek, zaposlitveni status ali raven izobrazbe. Vse večje število raziskav kaže tudi, da je nizka zdravstvena pismenost povezana s slabšimi zdravstvenimi posledicami mladostnikov, višjimi stroški zdravstvenega varstva in zvišanjem stopnje umrljivosti.

Slaba zdravstvena pismenost se odraža v sposobnosti posameznika, da pravočasno poišče ustrezno pomoč, se znajde v zdravstvenem sistemu in aktivno sodeluje pri odločitvah o svojem zdravju. Z njenim dvigovanjem pripomoremo k temu, da bodo ljudje kot zdravi in pozitivni posamezniki lažje izpolnjevali svoje življenjske cilje.

Zdravstvena pismenost