Program ZDRAVOSOŽITJE uresničujejo partnerji Inštitut Emonicum iz Ljubljane z zunanjimi sodelavci – strokovnjaki, Katedra za družinsko medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani,  društvo Uroloških bolnikov Slovenije ter občini Razkrižje in Osilnica.

Prijavitelj Inštitut Emonicum ima bogate izkušnje in reference na nacionalni in mednarodni ravni.

Za uspešno vodenje projekta vključujemo Katedro za družinsko medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki nudi strokovni nadzor nad vsebinami in izvedbo aktivnosti projekta ter sodeluje kot mentor, društvo Uroloških bolnikov Slovenije, ki igra ključno vlogo pri opolnomočenju bolnikov z inkontinenco, izvedbi predavanj in dogodkov ter pri pripravi vsebin in izdelkov projekta ter njihovi diseminaciji, občini Razkrižje in Osilnica ter ugledne klinične strokovnjake z urološkega, ginekološkega in internističnega področja.