V programu Zdravo sožitje izpostavljamo pogosto, a malokrat omenjano komorbidnost inkontinence s sladkorno boleznijo tipa 2 in vanjo vključujemo še diagnozo ter obravnavo lokalne skupnosti z namenom, da bi tako bolnike kot skupnost z deležniki zdravstveno-pismeno osvestili  za načrtovanje in izvajanje aktivnega in zdravega načina življenja s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. 

Čeprav se inkontinenca pogosto pojavlja pri bolnikih s sladkorno boleznijo, se kot komorbidnost v slovenskem zdravstvu redko omenja, še manj raziskuje. Ocenjujemo, da je to povezano s stigmo, ki inkontinenco spremlja v vseh okoljih. V okviru programa bomo komorbidnost inkontinence in sladkorne bolezni tipa 2 proučili  v dveh odmaknjenih lokalnih skupnostih, ki sta tudi projektna partnerja in nekaterih drugih izbranih lokalnih okoljih, ker je tam populacija starejša od povprečja, zaradi česar lahko pričakujemo, da bo v njih prevalenca obeh zdravstvenih težav višja.

S še vedno naraščajočo dolgoživostjo se vsako leto povečuje incidenca tako inkontinence kot sladkorne bolezni tipa 2. Med vsemi kontinenti se Evropa stara najhitreje, v Evropi pa Slovenija sodi med še posebej hitro starajoče se nacionalne skupnosti. Odmaknjene ruralne skupnosti pa v vseh evropskih državah predstavljajo poseben javno-zdravstveni izziv.

Dejavnosti bodo vsebovale izobraževanja, razprave v fokusnih skupinah, izmenjavo osebnih izkušenj in praks med sodelujočimi strokovnjaki in prebivalci. Srečanja z družinskimi zdravniki, strokovnjaki za sladkorno bolezen, urologi, ginekologi, fizioterapevti in medicinskimi sestrami bodo okrepili njihovo znanje, dala odgovore na posebna vprašanja in spodbudili dobre prakse. Globlje razumevanje tako pogojev kot tudi njihove komorbidnosti in drugih komorbidnih razmer bo prebivalcem omogočilo učinkovito samopomoč in skupnost za okolju prijazno starost z zmanjšano stigmo inkontinence. Cilj programa je večja kakovost življenja z različnimi oblikami inkontinence, sladkorne bolezni in njihove komorbidnosti, pa tudi višja zdravstvena kultura in prijaznost do prebivalstva na odročnih območjih.

Komorbidnost inkontinence s sladkorno boleznijo tipa 2