V programu Zdravo sožitje bomo opredelili splošno in demografsko sliko lokalne skupnosti in prebivalstvena tveganja, lokalno pojavnost in razširjenost bolezni in stanj, determinante zdravja oziroma njegove neenakosti, možnosti zdravstvenih intervencij za zmanjšanje obstoječih zdravstvenih izzivov in ukrepanja za boljše zdravje skupnosti.

Pridobljeno sliko skupnosti bomo povezali z življenjem z eno in drugo boleznijo in pri tem z vključevanjem lokalnih skupnosti in opredelitvijo  njihovih determinant zdravja, vplivom socialnega, ekonomskega in kulturnega okolja na način življenja z inkontinenco in sladkorno boleznijo tipa 2. S tem bomo sledili strateškim in strokovnim smernicam, opozorili na razlike v obravnavi kot posledice neenakosti, na dejavnike tveganja in na možnosti preventivnih in kurativnih pristopov do obeh bolezni na primarni ravni. Spremljali bomo vpliv višje zdravstvene pismenosti na način življenja z več kroničnimi nenalezljivimi boleznimi.

  • Facebook
  • Twitter

Diagnoza lokalne skupnosti